สถาบันที่ให้บริการ eduroam ในประเทศไทย

การใช้งาน eduroam สำหรับนักศึกษาและบุคคลากรเมื่อเดินทางไปสถาบันอื่น

สถาบันที่ให้บริการ eduroam ในประเทศไทย

เว็บไซต์ผู้ประสานงานในระดับภูมิภาค

เว็บไซต์ผู้ประสานงานในเอเชียแปซิฟิก