เกี่ยวกับ eduroam

eduroam  ย่อมาจาก “educational  roaming”  เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนโดย TERENA  ที่ก่อกำเนิดจากเครือข่ายการศึกษาและวิจัยของยุโรป (NRENs)  เพื่อการใช้งานเครือข่ายไร้สายที่เรียบง่าย ปลอดภัย และรองรับผู้ใช้งานที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้ เป็นเครือข่ายไร้สายเพื่อการศึกษา ในประเทศไทย สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) เป็นผู้ให้บริการหลักในการเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่าย (Radius Server) ที่ให้บริการ eduroam ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาอาจารย์ บุลลากร หรือนักวิจัยที่เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ สามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ได้

eduroam ทำงานอย่างไร?

 eduroam มีการทำงานบนพื้นฐานของมาตรฐาน 802.1x ร่วมกับกลุ่มของ RADIUS proxy server ซึ่งมีการจัดกลุ่มตามลำดับชั้นโดย RADIUS server แต่ละตัวจะทำหน้าที่ในกาส่งต่อข้อมูลการยืนตัวบุคคลจากเครือข่ายผู้ให้บริการ (Service Provider) ไปยังเครือข่ายต้นสังกัดของผู้ใช้งานเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งานเครือข่ายของผู้ใช้