เกี่ยวกับ eduroam

eduroam  ย่อมาจาก “educational  roaming”  เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนโดย TERENA  ที่ก่อกำเนิดจากเครือข่ายการศึกษาและวิจัยของยุโรป (NRENs)  เพื่อการใช้งานเครือข่ายไร้สายที่เรียบง่าย ปลอดภัย และรองรับผู้ใช้งานที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้ เป็นเครือข่ายไร้สายเพื่อการศึกษา ในประเทศไทย สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) เป็นผู้ให้บริการหลักในการเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่าย (Radius Server) ที่ให้บริการ eduroam ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาอาจารย์ บุลลากร หรือนักวิจัยที่เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ สามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ได้

eduroam ทำงานอย่างไร?

 eduroam มีการทำงานบนพื้นฐานของมาตรฐาน 802.1x ร่วมกับกลุ่มของ RADIUS proxy server ซึ่งมีการจัดกลุ่มตามลำดับชั้นโดย RADIUS server แต่ละตัวจะทำหน้าที่ในกาส่งต่อข้อมูลการยืนตัวบุคคลจากเครือข่ายผู้ให้บริการ (Service Provider) ไปยังเครือข่ายต้นสังกัดของผู้ใช้งานเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งานเครือข่ายของผู้ใช้

การใช้งาน eduroam ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้บริการเครือข่าย eduroam สำหรับผู้มาเยือนเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การเข้าเข้าใช้เครือข่าย eduroam มีกระบวนการยืนยันตัวบุคคลด้วยโปรโตคอล WPA (Wi-Fi Protected Access) และ EAP (Extensible Authentication Protocol) ผู้ใช้สามารถยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานเครือข่ายด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด ในกรณีที่หน่วยงานนั้นเป็นสมาชิกของ eduroam ซึ่งสามารถสืบค้นรายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก eduroam-th ได้จาก eduroam.uni.net.th หรือเว็บไซต์ผู้ประสานงานเครือข่าย eduroam ของแต่ละประเทศภูมิภาค

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกประวัติการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

การใช้งาน eduroam สำหรับนักศึกษาและบุคคลากรเมื่อไปเยือนสถาบันอื่น

นักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ได้จากสถาบันที่เข้าร่วม ผ่าน ssid eduroam ยืนยันตัวบุคคลด้วยบัญชีผู้ใช้เพื่อเข้าใช้งานเครือข่าย เช่น username@snru.ac.th ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการที่หน่วยงานนผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด สามารถสืบค้นรายชื่อสถาบันที่ให้บริการเครือข่าย eduroam ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (eduroam.uni.net.th)